VILNIAUS PILIES ROTARACT KLUBAS

|nuo 2012|

Rotaract klubas

Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle.

Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.

Mūsų vertybės

TOBULĖJIMAS

Mūsų tikslas- siekti asmeninio tobulėjimo puoselėjant Vilniaus miesto bendruomenę ir aplinką.

PARAMA

Teikti paramą talentingam jaunimui siekiant padėti atrasti ir vystyti turimus gabumus bei rūpintis jo socialine gerove.

VISUOMENINIS GYVENIMAS

Įtraukti jaunus žmones į visuomeninį gyvenimą, skatinti juos siekti savo užsibrėžtų tikslų bei atrasti savo gyvenimo kelią.